Fulltegnet i fjor - færre plasser i år

Da er endelig dato for Remmen Cup 2021 fastsatt, og i år spilles turneringen noe tidligere enn før. Helgen 20-21. februar blir det masse fotballglede i Remmenhallen.

I fjor var turneringen fulltegnet, og grunnet smittevernstiltak planlegger vi for færre lag i hallen samtidig, og opphold mellom ulike klasser. Dermed er det totalt færre plasser i år enn i fjor, så her gjelder det å være tidlig ute.